SUEZ i Politechnika Śląska – wspólne projekty B+R

Współpraca SUEZ ze środowiskiem naukowym rozpoczęła się w roku 2017. Początkowo celem było dzielenie się wiedzą oraz wdrożenia przemysłowe, szybko dało się odczuć efekt synergii dzięki połączeniu sił.
Misja
Wspólnie podjęte działania mają na celu szukanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań głównie z zakresu gospodarki odpadami. Skupiamy się na praktycznej edukacji młodych ludzi poprzez spotkania z Ekspertami i wyjazdy studyjne na instalacje. Rozpowszechniamy wiedzę o ochronie środowiska oraz stawiamy na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez popularyzowanie dobrych praktyk i zachowań.
Nasze rozwiązania
  • Realizacje wspólnych prac badawczo-rozwojowych i/lub badań naukowych mających na celu opracowanie nowych technologii oraz ich wdrożenia.
  • Współdziałanie w projektach o charakterze naukowym, innowacyjnym i badawczym.
  • Organizowanie i prowadzenie wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów, propagujących przedsięwzięcia w zakresie branżowych aktywności.
  • Bieżąca wymiana informacji, dotycząca możliwych obszarów współpracy w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz możliwość wdrożenia wyników tych prac w działalności gospodarczej.
  • Organizowanie staży oraz praktyk studenckich.
  • Uczestnictwo w pracach Komitetu Doradczego przy Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.
Wyniki

Współpraca w liczbach

196

UCZESTNIKÓW PROJEKTU

3

konkursy
dla Studentów

7

spotkań

z Ekspertami

2

wyjazdy studyjne

1

doktorat wdrożeniowy