Pogodzenie wzrostu gospodarczego i polityki proekologicznej na przykładzie Parku Chemiczno-Przemysłowego w Szanghaju (SCIP) w Chinach

W Chinach przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego są nieustannie zaostrzane. Wyzwaniem dla parku przemysłu chemicznego SCIP, czwartego co do wielkości na świecie, jest zapewnienie konkurencyjności, atrakcyjności i trwałości przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i lokalnych mieszkańców.... SUEZ podjął wyzwanie instalując i utrzymując rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mające na celu dostosowanie się do potrzeb i wymagań intensywnie rozwijającego się Parku.
Misja

Zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu chemicznego na środowisko oraz recykling odpadów przemysłowych

Władze chińskie, zdając sobie sprawę z wagi i pilnej konieczności rozwiązania kwestii zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, rozpoczęły wdrażanie polityki ochrony środowiska naturalnego. Wraz z Dyrektorem SCIP w 2002 r. władze chińskie skontaktowały się z SUEZ w celu zaprojektowania i wybudowania oczyszczalni ścieków na terenie przemysłowym. Ostatecznie SUEZ otrzymał zadanie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych na terenie zakładu, dostarczenia wody pitnej i przemysłowej oraz oczyszczania ścieków szczególnie szkodliwych dla środowiska.

29.4
km2
Powierzchnia petrochemicznego parku przemysłowego SCIP, czwartego co do wielkości obiektu na świecie.
2010/75/EU
Norma europejska, którą spełnia spalarnia SUEZ
Nasza odpowiedź

W odpowiedzi na prośbę zakładu, SUEZ rozszerzył swój projekt o budowę spalarni odpadów niebezpiecznych o bardzo wysokiej temperaturze (1100°C). Dzięki utworzonej w 2003 r. spółce joint venture z władzami strefy przemysłowej, na terenie parku odpady przetwarzane są od 2006 roku.

Dostosowanie chińskiego Parku SCIP do standardów europejskich

Jakie wyzwania stawiał przed nami projekt? Budowa i eksploatacja spalarni odpadów niebezpiecznych spełniającej normy UE w Chinach. Aby odnieść sukces, zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy personel lokalny. Z powodzeniem wdrożyliśmy najnowocześniejszą technologię opartą na urządzeniach produkowanych na miejscu. Jednakże nasza odpowiedź wykracza daleko poza same rozwiązania technologiczne. Oferujemy łańcuch usług: wsparcie logistyczne, transport, pakowanie i etykietowanie, szkolenia itp.

Dotrzymujemy tempa szybkości produkcji w szybko rozwijającym się zakładzie

Zaprojektowaliśmy system specjalnie dostosowany do wymogów tego wyjątkowego terenu przemysłowego: prawie 30 km² świeżego materiału dostarczanego regularnie... Na potrzeby spalarni wybudowano najpierw dwie linie o wydajności 30.000 ton. Aby zaspokoić rosnące potrzeby firm przemysłowych, zostaną one uzupełnione o trzecią linię o mocy przerobowej 60.000 ton, która będzie gotowa już wkrótce.

Tworzenie gospodarki obiegowej

Podczas spalania odpadów niebezpiecznych powstaje energia, która jest odzyskiwana i ponownie wykorzystywana w postaci pary wodnej, częściowo zastępując w ten sposób paliwa kopalne. Dym jest oczyszczany i filtrowany.

Każda fabryka na terenie zakładu jest podłączona do sieci kanalizacyjnej. Woda jest ponownie wykorzystywana i zasila zakład produkcji wody zdemineralizowanej, który może wyprodukować 200.000 m3 wody przemysłowej i 7.000 m3 wody pitnej dziennie.

Gwarancja i ciągła optymalizacja jakości przetwarzania odpadów

Centrum Badań Wodnych SCIP (SWRs), laboratorium partnerskie zlokalizowane w samym sercu zakładu, pracuje nad rozwojem technologii oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków. W tym celu regularnie analizuje przetwarzane odpady i opracowuje nowe, wydajniejsze procesy. 
Wyniki

Dzięki wdrożeniu rozwiązań SUEZ w zakresie oczyszczania ścieków i przetwarzania odpadów wszystkie zakłady zlokalizowane na terenie Parku SCIP stały się bardziej konkurencyjne, atrakcyjniejsze i zrównoważone dzięki czystszej produkcji umożliwiającej oszczędzanie zasobów.


Umieszczony w chińskiej tkaninie przemysłowej, której identyfikowalność i bezpieczeństwo może jeszcze bardziej się poprawić, zakłady przemysłowe na terenie SCIP mogą zawsze zwrócić się do SUEZ po w 100% niezawodne rozwiązania, wykluczające jakiekolwiek ryzyko dla ich wizerunku.

30,000
ton
węgla. To roczny poziom zmniejszenia zużycia dzięki możliwości przetwarzania na miejscu odpadów na energię.
50,000
m3
ścieków oczyszczanych każdego dnia. Oczyszczalnia została zaprojektowana w taki sposób, aby odbierać różnego typu silnie zanieczyszczone ścieki 
25
przedstawicieli chińskich ministerstw jest co roku szkolonych przez SUEZ na terenie SCIP.