SUEZ pomaga Montpellier poprawić poziom odzyskiwania odpadów

Miasto Montpellier było już zaangażowane w odzyskiwanie odpadów, ale dzięki firmie SUEZ jej oczyszczalnia Amétyst wykorzystująca fermentację beztlenową zwiększyła produkcję energii o 50% i zmniejszyła ilość składowanych odpadów. Jak? Poprzez przetwarzanie większej różnorodności i ilości odpadów oraz rozwój lokalnego przemysłu odzyskiwania odpadów organicznych.
Misja

Pomoc miastu Montpellier w zwiększeniu ilości ponownie wykorzystanych odpadów

Montpellier zaopatruje 430 000 mieszkańców w ciepło i energię elektryczną za pośrednictwem zakładu Amétyst, produkującego zieloną energię. Zakład, zarządzany przez SUEZ od 2008 r., przetwarza odpady z gospodarstw domowych i podobne na drodze fermentacji beztlenowej. Był to już największy tego typu obiekt we Francji, ale region chciał osiągnąć jeszcze więcej, zwiększając produkcję energii i dalej zmniejszając ilość odpadów trafiających na składowiska.
Nasze rozwiązanie

Odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie innych rodzajów odpadów, wprowadzanie ich na rynek i dystrybucja

Aby osiągnąć ten cel, SUEZ oparł swoje rozwiązanie na dwóch priorytetach:

  • zwiększenie początkowych możliwości odzysku odpadów z gospodarstw domowych poprzez inwestycje;
  • stworzenie warunków niezbędnych do rozwoju prawdziwego przemysłu odzyskiwania odpadów organicznych.

Dzięki własnemu doświadczeniu firma SUEZ wdrożyła uzupełniające się rozwiązania w zakresie przekształcania różnych rodzajów odpadów w nowe zasoby.

 

Wyniki

Program inwestycyjny o wartości 10 mln euro pozwolił na zwiększenie produkcji energii w zakładzie Amétyst o 50%, tj. do 23 000 MWh energii elektrycznej i 12 000 MWh ciepła, które mają zostać wygenerowane w 2017 roku. To bardziej efektywne ponowne wykorzystanie energii w połączeniu z opracowaniem nowego procesu przekształcania bioodpadów w kompost przyczynia się do znacznego zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Ponad 51% odpadów z tego obszaru jest obecnie przekształcane w nowe zasoby.

Ten poziom wydajności w zakresie fermentacji beztlenowej odpadów z gospodarstw domowych i bioodpadów stanowi punkt odniesienia w Europie.

173.000
ton
odpadów z gospodarstw domowych i podobnych przetworzonych każdego roku, w tym 40000 ton odpadów resztkowych.
33.500
ton
kompostu wyprodukowanego rocznie.
ponad 51
%
odpadów z tego obszaru przetworzono na nowe zasoby.