Barcelona zmienia morską wodę w wodę pitną

Hiszpania, podobnie jak inne kraje, doświadczyła spadku naturalnych zasobów wodnych. W 2008 r., w sytuacji silnego stresu hydrologicznego, Barcelona przyjęła rozwiązanie z zakresu odsalania wody morskiej w technologii odwróconej osmozy - jednej ze specjalności firmy SUEZ. Władze katalońskie powierzyły grupie budowę największego zakładu w Europie i uzyskały zdolność produkcji wody pitnej na poziomie 200 000 m3 /dobę
Misja

Wdrażanie naszych technologii odsalania  

W połowie 2000 r. sytuacja w Barcelonie i otaczającym ją regionie stanowiła powód do niepokoju. Zapasy wody pitnej potrzebne do zaopatrzenia ponad czterech milionów mieszkańców spadły do 20,5% normalnego poziomu. Wdrożono środki ograniczające zużycie wody i przez trzy miesiące tankowce dostarczały zapasy wody z Tarragony i Marsylii w celu zaspokojenia potrzeb w nagłych wypadkach.

W ramach krajowych planów hydrologicznych władze Katalonii zwróciły się do firmy SUEZ w celu omówienia innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań służących przekształceniu wody morskiej w wodę pitną.

ze 100
litrów wody morskiej
można wyprodukować 45 litrów wody pitnej
200
milionów
ludzi na świecie zaopatrzana jest w odsoloną wodę pitną
na 2 miejscu
za USA, Hiszpania jest najbardziej aktywnym użytkownikiem technologii odsalania
Nasze rozwiązanie

Uczynić morze swoim sprzymierzeńcem

Firmie SUEZ powierzono zaprojektowanie i budowę największego w Europie zakładu odsalania wody w Barcelonie. Mogliśmy zatem zarządzać dostawami wody dla obszarów miejskich, a jednocześnie:

  • ograniczyć pobory z zasobów wody pitnej,
  • ograniczyć użycie wód powierzchniowych,
  • chronić różnorodność biologiczną i ekosystem morski.


Firma SUEZ słynie z wiodących osiągnięć w zakresie technologii odsalania wody morskiej i słonawej oraz ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków. W zakładzie w Barcelonie wdrożono dwie główne technologie:

  • odwrócona osmoza do odsalania (separacja membranowa), 
  • procesy ultrafiltracji i dezynfekcji w celu ponownego wykorzystania ścieków.

 

Wyniki

Niezawodna, zaawansowana technologicznie linia oczyszczania

Firma SUEZ wdrożyła niezawodną, zaawansowaną technologicznie linię oczyszczania, generującą wysokie wskaźniki wydajności, szczególnie dla operacji oczyszczania:

  • Instalacje pilotażowe wykorzystano do analizy wstępnego oczyszczania na drodze osmozy, eliminacji rozpuszczalnej materii organicznej oraz słonawych odrzutów. 
  • Następnie zbudowano dwie 12-metrowe podwodne wieże w odległości 2,2 km od wybrzeża. Każdego dnia pozyskują one 450 000 m3 wody morskiej.
  • Dzięki technologii odwróconej osmozy instalacja jest bardzo energooszczędna. Lepiej, może odzyskać i ograniczyć o 50% zużycie energii. 
  • Kwestie środowiskowe są również kluczowe. Pobór wody na głębokości 25 metrów i prędkość pompowania ograniczają przechwytywanie organizmów żywych, takich jak ryby.

 

20
%
ludności regionu otrzymuje wodę pitną z zakładu odsalania w Barcelonie
200.000
m3/dziennie
wydajność zakładu w zakresie produkcji wody pitnej
99
%
soli przefiltrowanych w technologii separacji membranowej (odwrócona osmoza).