Optymalizacja sortowania i zbiórki odpadów w dużym ogrodzie zoologicznym w Belgii

Zbiórka odpadów w dużym ogrodzie zoologicznym bez zakłócania spokoju zwierząt i zwiedzających to wyzwanie, które SUEZ podjął na prośbę belgijskiego zoo Planckendael w 2015 r. Selektywna zbiórka prowadzona z poszanowaniem dobrostanu zwierząt i środowiska stanowi rozwiązanie wybrane w celu optymalizacji zarządzania strumieniami odpadów w tym ogromnym parku o powierzchni 100 akrów.
Misja

Organizacja zbiórki odpadów w bardzo popularnej atrakcji turystycznej  

Ogród zoologiczny Planckendael znajduje się w belgijskim mieście Mechelen, położonym między Brukselą i Antwerpią. 


Ogród Planckendael jest mocno zaangażowany w ochronę środowiska i pracuje nad znaczną redukcją swojego wpływu na środowisko i śladu węglowego. Ogród nawiązał współpracę z SUEZ, aby uzyskać pomoc w zarządzaniu swoimi podlegającymi recyklingowi, organicznymi i rezydualnymi strumieniami odpadów.


Aby zrealizować swoje zadanie, SUEZ musiał poradzić sobie z szeregiem ograniczeń, włączając topografię parku, liczbę odwiedzających oraz obecność zwierząt.

 
42
ha
całkowita powierzchnia ogrodu zoologicznego
450
ton
odpadów w 2014 
dla wszystkich instytucji RZSA (włączając Ogród Zoologiczny w Antwerpii, Planckendael, itd.)
Nasze rozwiązania

Doskonalenie metod sortowania i zbiórki przy jednoczesnym zachowaniu spokoju w ogrodzie

SUEZ całkowicie przeprojektował zbiórkę odpadów w ogrodzie zoologicznym Planckendael poprzez:
  • poprawę standardu sortowania z myślą od odzyskiwaniu odpadów,
  • poszanowanie dobrostanu zwierząt i reorganizację obszarów otwartych dla zwiedzających

Poprawa standardu sortowania z myślą od odzyskiwaniu odpadów

Jako ogród zoologiczny, Planckendael generuje różnorodne odpady zarówno podlegające recyklingowi, jak i resztkowe. Sortowanie odpadów ma wysoki priorytet dla ogrodu zoologicznego, ponieważ jest on mocno zaangażowany w ochronę środowiska:
  • specjalne kosze i kontenery (odpady organiczne, drewno, papier, karton, metal i szkło) zostały rozmieszczone w strategicznych punktach na terenie ogrodu; 
  • napoje sprzedawane w metalowych puszkach zostały zastąpione butelkami, które mogą być odzyskiwane razem z papierowymi i kartonowymi odpadami podlegającymi recyklingowi.

Gromadzenie odpadów bez zakłócania spokoju zwierząt i odwiedzających

Zbiórka odpadów z ponad 100-akrowego obszaru została inteligentnie zorganizowana tak, aby dostosować się do specyfiki ogrodu i liczby odwiedzających:
  • kolejka selektywnie zbiera połączone ze sobą kosze na śmieci na kółkach;
  • kosze są przenoszone do obszaru składowania ze wstępnie posortowanymi odpadami.
 
Wyniki

Znacząca redukcja ilości odpadów

Rozwiązania wdrożone przez SUEZ umożliwiły ogrodowi Planckendael znacząco zredukować ilości odpadów resztkowych produkowanych przez odwiedzających. W okresie od 2014 do 2015 roku ilość odpadów resztkowych spadła z 450 ton do poniżej 325 ton.
 
Te doskonałe wyniki w zakresie dobrowolnego sortowania i zbiórki odpadów zachęciły ogród zoologiczny Planckendael do kontynuowania wprowadzania innowacji w celu zredukowania swojego wpływu na środowisko. Zainstalowano oczyszczalnię ścieków i instalację produkcji biogazu wykorzystującą zwierzęcy nawóz.
 
135
ton
zmiejszenie liczby odpadów resztkowych (2014-2015) 
dla wszystkich instytucji RZSA (włączając Ogród Zoologiczny w Antwerpii, Planckendael, itd.)
75
%

zmniejszenie ilości odpadów wielkogabarytowych
(2014-2015)

dla wszystkich instytucji RZSA (włączając Ogród Zoologiczny w Antwerpii, Planckendael, itd.)