Zdalny odczyt wodomierzy – odpowiedź na nowe wyzwania przedsiębiorstw wodociągowych.

W walce o bardziej zrównoważone środowisko nie wystarczają już standardowe rozwiązania, coraz częściej niezbędne są nowe zaawansowane technologie. Zastosowanie cyfryzacji w procesie monitorowania sprzedaży wody pozwala przede wszystkim na ograniczenie strat wody i obniżenie kosztów ponoszonych przez konsumentów. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 ujawniła kolejną, wcześniej niedocenianą korzyść z zastosowania tych rozwiązań. Stacjonarny system odczytu wodomierzy pozwala na świadczenie niezbędnych usług nawet w warunkach ograniczonego kontaktu interpersonalnego.
Misja

Optymalizacja gospodarki zasobami wodnymi to jeden z głównych filarów działalności SUEZ na świecie. Międzynarodowe zespoły Badań i Rozwoju nieustannie pracują nad doskonaleniem technologii dystrybucji i monitoringu wody. W Polsce w grupie SUEZ doświadczenie w zarządzaniu zasobami wodnymi zostało rozszerzone przez połączenie się w 2019 roku ze spółką AquaRD, posiadającą wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji bezprzewodowego stacjonarnego systemu odczytu wodomierzy.

Technologia ta ma ogromne znaczenie w przypadku braku możliwości ręcznego czytania lub gdy możliwość kontaktów interpersonalnych jest ograniczona. Dzięki tym rozwiązaniom można szybko wykryć wycieki, niedziałające liczniki czy nadużycia. Technologie komunikacji cyfrowej z użytkownikami wody otworzyły zupełnie nowe możliwości. Oprogramowanie udostępnione na smartfonach pomaga konsumentom bardziej efektywnie korzystać z zasobów wodnych. Wskazując na główne źródła zużycia wody, pokazują na przykładzie konkretnego domu, ile wody i na co zużywają jego mieszkańcy i ile pieniędzy mogą zaoszczędzić skracając czas swojej kąpieli pod prysznicem lub zmieniając głowicę prysznica na bardziej efektywną.

Nasze rozwiązania

Na Śląsku, w Mikołowie, firma AquaRD uruchomiła pierwszy w kraju system stacjonarnego odczytu wodomierzy. System ten obejmuje swoim zasięgiem ponad 8000 wodomierzy pracujących w technologii WMBUS 868MHz. Kolejnym ważnym projektem jest system monitoringu 15 000 wodomierzy realizowany dla Miasta Wrocław w paśmie radiowym 868 i 433MHz. Monitoring umożliwia transparentne przesyłanie danych dotyczących poboru i zużycia wody, dzięki czemu budowane są wiarygodne statystyki funkcjonowania lokalnego systemu dystrybucji wody. Nie wymagają one żadnego odczytu wykonywanego fizycznie przez pracownika.

Wyniki

Zebrane informacje zwiększają efektywność obsługi systemu dystrybucji wody, udostępniając pracownikom aktualne dane bilingowe, umożliwiając szybką wymianę informacji między komórkami organizacyjnymi. Monitorując zdalnie produkcję i sprzedaż wody, system HydraNet firmy AquaRD jest w stanie sprawnie wykrywać nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowej swoich klientów, pozwalając zwiększyć ekonomiczne korzyści konsumenta.

16 000 000
liczników
obsługiwanych w Europie technologią WIZE 169MHz
5-6
km
możliwa max odległość odczytu danych
>98
%
sprawność odczytu danych
5
lat
bezobsługowy okres aktywności baterii