Zwiększenie recyklingu organicznego odpadów w Australii

Miasta Penrith i Liverpool zainwestowały w zakłady mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w celu obniżenia kosztów wysyłki odpadów na składowiska. Oczyszczalnia SAWT, zaprojektowana i eksploatowana przez SUEZ, zwiększyła recykling odpadów organicznych, które są następnie wykorzystywane do poprawy jakości gleby i obniżenia kosztów komunalnych lokalnej społeczności.
Misja

Zmniejszenie składowania odpadów w Liverpool i Penrith (Australia)

130 
$/tona
podatek od składowania odpadów naliczany w Nowej Południowej Walii
406.936
liczba mieszkańców Penrith i Liverpool
Nasze rozwiązanie

Separacja oczyszczania substancji organicznych

Wynik
134.000
ton odpadów przetworzonych w ciągu roku, z czego 55% z nich nie trafia na składowiska
15.506
ton odzyskanej materii organicznej (w 2015 r.)