Ogólne warunki korzystania

SUEZ (zwana dalej „SUEZ”) umożliwia użytkownikom dostęp do strony www.suez.com (zwanej dalej „Stroną internetową”). Użytkownicy, którzy odwiedzają Stronę internetową zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków korzystania („GTU”).
Korzystanie ze strony internetowej
Niniejsza Strona internetowa dostarcza informacje o działaniach SUEZ i jej spółek zależnych. SUEZ dąży do zapewnienia, że informacje publikowane na Stronie internetowej są rzetelne i aktualne, i zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony internetowej w dowolnym czasie i według własnego uznania.
Dostęp do strony internetowej
Strona internetowa jest dostępna w systemie 24/7, z wyjątkiem przerw technicznych. SUEZ nie może zagwarantować, że Strona internetowa będzie zawsze sprawnie działała. Podobnie nie może ponosić odpowiedzialności za skutki zdarzeń siły wyższej, awarii lub problemów technicznych wpływających na sprzęt, programy i oprogramowanie lub Internet, które mogą powodować zawieszenie lub zatrzymanie usługi. SUEZ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, trudności w korzystaniu lub niekompatybilności występującej pomiędzy przedmiotową Stroną internetową a plikami, przeglądarką lub jakimkolwiek innym programem użytkownika używanym do uzyskania dostępu do Strony internetowej. 


Strona internetowa została udostępniona za darmo (z wyłączeniem wszelkich kosztów połączenia ze Stroną internetową, które pozostają wymagalne po stronie użytkownika).
Prawa własności intelektualnej
Strona internetowa i cała jej zawartość są chronione prawami własności intelektualnej. Strona internetowa i wszystkie jej elementy w szczególności takie jak znaki towarowe, teksty, ilustracje, loga, nazwy spółek, produkty i fotografie stanowią własność SUEZ. Niniejsze Ogólne warunki korzystania nie udzielają użytkownikowi żadnej licencji na korzystanie ze znaków towarowych, loga lub fotografii zawartych na Stronie internetowej. Powielanie i/lub przedstawianie Strony internetowej podlega uprzedniej pisemnej zgodnie SUEZ.
Hiperłącza
SUEZ nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza do innych stron internetowych, w szczególności, za treść tych stron. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za decyzję o kliknięciu w linki. Co więcej, użytkownik jest zobowiązany do powzięcia niezbędnych środków ostrożności, aby zabezpieczyć się zanieczyszczeniem ze Strony internetowej, w szczególności przez jeden lub więcej wirusów. SUEZ nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza do niniejszej Strony internetowej i zabrania komukolwiek tworzenia takich linków bez uprzedniej pisemnej zgody.
Informacje dotyczącej przetwarzania danych osobowych

SUEZ zbiera i przetwarza dane osobowe (nazwisko, imię, adres e-mail, itp.) przekazane do SUEZ poprzez Stronę internetową, w szczególności za pomocą odpowiedzi na formularzu kontaktowym na prośby o informacje.

Dane są przetwarzane przez SUEZ. Hosting zapewnia zewnętrzny dostawca usług hostingowych, który jest podwykonawcą SUEZ zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej i są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane w celu przetworzenia prośby.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie danych osobowych1, mają Państwo prawo do dostępu, poprawiania, ograniczania przetwarzania, usunięcia i przeniesienia danych, które mogą Państwo wykonać przekazując pisemną prośbę na adres:

SUEZ – Direction de la Marque et du Digital – Pôle Communication Digitale - Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92040 Paris La Défense cedex, France

lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: contact@suez.com, podając nazwisko, imię i adres pocztowy, oraz z kopią obu stron dokumentu tożsamości. 

Jeśli mają Państwo trudności z zarządzaniem swoimi danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać skargę do Inspektora Ochrony Danych SUEZ pocztą na następujący adres: SUEZ – Data Protection Officer - Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92040 Paris La Défense cedex, Francja, lub przesłać wiadomość e-mail na adres: privacy@suez.com. Mają Państwo również prawo złożyć skargę do CNIL lub właściwego organu nadzorczego.

1 

Nowelizacja ustawy nr 78-17 w sprawie technologii informacyjnej, plików i swobody jednostki z dnia 6 stycznia 1978 r. i Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pliki Cookies
Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach określonych poniżej.

Czym są pliki cookie i do czego służą?

Plik cookie to informacje przechowywane na Państwa dysku twardym przez serwer strony internetowej, którą Państwo odwiedzają. Zawierają one kilka danych:

  • nazwę serwera, który je przesyła;
  • identyfikator w formie unikatowego numeru;
  • ewentualnie, datę wygaśnięcia.


Pliki cookies pomagają poprawić doświadczenia związane z przeglądaniem strony internetowej. Przechowywane są przez SUEZ przez 13 miesięcy.

Typ plików cookies wykorzystywane przez naszą Stronę internetową

Strona internetowa przesyła określoną ilość plików cookies, aby umożliwić nam:

  • przygotowanie statystyk na temat ruchu i użycia oraz ilości różnorodnych komponentów Strony internetowej (odwiedzane sekcje i treści, ścieżka przeglądania), aby umożliwić nam poprawę udziału i ergonomii naszych usług;
  • przystosowanie Strony internetowej do preferencji wyświetlania Państwa systemu (język, rozdzielczość, system operacyjny, itp.) w trakcie odwiedzania naszej Strony internetowej, według sprzętu i oprogramowania do wyświetlania lub odczytu z Państwa systemu;
  • wdrożenie środków ochrony, np. gdy są Państw proszeni o ponowne zapisanie się na jakiś element zawartości lub usługę po upływie określonego czasu.

Pliki cookies, których używamy

 

Nazwa Opis
ASP.NET_SessionId Zarządzanie sesją Sitecore
TS01cb58f2 Zarządzanie sesją Sitecore
F5_ST Plik cookie bezpieczeństwa
LastMRH_Session Plik cookie bezpieczeństwa
MRHSession Plik cookie bezpieczeństwa
suez#lang Zarządzanie językiem wyświetlania witryny
PUBLICATION_QUERY Ulepszenie przeglądania strony
cookieconsent_status Znacznik wskazujący, że użytkownik został poinformowany o wykorzystaniu plików cookie w Witrynie
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Narzędzie analityczne Sitecore

 


Strona internetowa również wykorzystuje Google Tag Management (GTM) do zarządzania statystykami

Jak zmienić ustawienia plików cookies

Mogą Państwo zablokować pliki cookies na wszystkich stronach, jakie Państwo odwiedzają.
Uwaga: usuwanie plików cookies usunie ustawienia zapisane dla stron internetowych, które Państwo odwiedzili.


Metoda dezaktywacji plików cookies różni się w zależności od przeglądarki:


Dla wszystkich innych przeglądarek prosimy o zapoznanie się bezpośrednio ze stronami pomocy dot. zarządzania plikami cookies dostępnymi w Internecie.

Odpowiedzialność

SUEZ nie ponosi odpowiedzialności za majątkowe lub przypadkowe szkody (w tym m.in. awarie techniczne, ujawnienie poufnych dokumentów, utrata danych) ani żadne szkody wynikowe występujące w trakcie korzystania ze Strony internetowej lub w związku z takim użyciem Strony internetowej.


SUEZ podejmuje wszelkie uzasadnione środki celem zapewnienia, że informacje dostępne na Stronie internetowej są rzetelne i aktualne, i zastrzega sobie prawo do zmiany treści w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Niemniej jednak, SUEZ nie może zagwarantować, że informacje są kompletne lub że nie zostaną wypaczone przez stronę trzecią (w wyniku włamania, wirusa, itp.).


W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w polskiej wersji Strony internetowej a informacjami podanymi w angielskiej wersji językowej Strony internetowej, informacje podane w angielskiej wersji Strony internetowej mają charakter nadrzędny. Elementy Strony internetowej są podawane w oparciu o zasadę „as is” - w ich aktualnym stanie, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.


Odwiedzając Stronę internetową użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.


Prawo właściwe
Niniejsze Ogólne warunki korzystania podlegają prawu francuskiemu.
Informacje prawne

Wydawca

SUEZ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem €2,485,450,316
Nr. B 433 466 570
Siedziba: Tour CB21, 16, place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France
Nr. telefonu: +33 (0)1 58 81 20 00

Przedstawiciel prawny: Jean-Louis Chaussade
Menedżer publikacji: Frédérique Raoult

 

Ta strona jest hostowana przez SUEZ na platformie Microsoft Azure w Irlandii (Unia Europejska).

 

Treści chronione prawem autorskim w odniesieniu do własności literackiej i artystycznej:

©Christophe Soresto, ©Didier Depoorter_photodepoorter, ©Kasia Kozinski _Myphotoagency, ©Lydec,
©SUEZ / Abaca Press / Michel Martinez Boulanin, Laurent Pascal, Patrick Wack,
©SUEZ Australia Holding PtyLtd / Stephen Antonopoulos,
©SUEZ / Agence Heidi,
©SUEZ / Pleine Ouverture / Axel Perez,
©SUEZ / Krista Boggs, William Daniels, Franck Dunouau, Cyrille Dupont, Denis Felix, Oscar Garcia, Felix Ledru Bruno Paget, Véronique Paul, David Plas, Pierre Emmanuel Rastoin, Xavier Swchebel, Eric Thibaud,
©SUEZ / CAPA pictures / Pierre-Olivier Callede, Luna Coppola, Julien Lutt, Pierre Olivier, Patrick Sordoillet,
©SUEZ / Megamark,
©SUEZ / MH Productions / Philippe Mencia,
©SUEZ / Trilogi'c / Thierry Duvivier,
©SUEZ_JCC_UNDP,
©Offset,©Thinkstock, ©Unsplash, ©Shutterstock, ©www.drapeauxdespays.fr, ©Francesco Toiati


Projekt i koncepcja


Zarządzanie: Dział Komunikacji SUEZ 
Koncepcja, projekt i rozwój: Publicis Sapient